Thcs Vô Tranh

I . LÃNH ĐẠO

          1.Chi bộ

                   Bí thư: Đ/c Đồng Thị Hà

                   Phó bí thư :Đ/c Hoàng Hữu Sơn

                   Chi Ủy Viên : 

          2.Ban giám hiệu

                   Hiệu trưởng :Đ/c Đồng Thị Hà

                   Phó hiệu trưởng :Đ/c Hoàng Hữu Sơn 

II. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

          Chủ tịch công Đoàn : Đ/c Dương Văn Quý

          Phó chủ tịch CĐ : Đ/c Lục Thị Nghị

III. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

          1.Tổ Khoa tự nhiên

                   Tổ trưởng : Đ/c Trịnh Văn Chuyên

                   Tổ phó : Đ/c Nguyễn Xuân Đưa – Đ/c Hoàng Thế Thắng

          2. Tổ Khoa học xã hội

                   Tổ trưởng : Đ/c Thân Văn Việt

                   Tổ phó : Đ/c Dương Văn Đức – Đ/c Bùi Văn Hồng

IV. TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

          Tổ trưởng : Đ/c Trần Bích Hường

          Tổ phó : Đ/c Nguyễn Thị Thuận

V. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

          Tổng phụ trách : Đ/c : Lê Văn Hùng  - Đ/c Nguyễn Xuân Đưa

VI. ĐOÀN THANH NIÊN

          Bí thư : Đ/c Nguyễn Duy Doanh

          Phó bí thư : Đ/c Trịnh Văn Chuyên

VII. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

          Trưởng ban : Đ/c Lục Thị Nghị