Trường THCS Vô Tranh


Trường THCS Vô Tranh là một trường có bề dày truyền thống trong hệ thống giáo dục của huyện Lục Nam. Trường được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 1969, khi mới thành lập trường có 02 lớp với 47 học sinh.Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển đến nay trường có 19 lớp và 602 học sinh với 42 cán bộ giáo viên, nhân viên.Trong nhiều năm qua, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và địa phương giao cho. Qua các năm học gần đây nhiều thầy, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp và có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia.  15 năm trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2007, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2008, được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lần 1 vào ngày 16/01/2006, công nhận lần 2 vào tháng 2/2012.